Гледай
на живо

Българските емигранти губят пари от невъзстановен данък

Сънародниците ни не попълват редовно данъчни декларации

Българските емигранти губят значителни суми, сочи анализ на българско представителство на компания за данъчна администрация. Емигрантите все още са уплашени от официалния процес на подаване на данъчна декларация и възстановяване на Данък общ доход (ДОД) от чужбина.

Сред сънародниците ни има множество заблуди и неясноти по отношение на процедурата –след възстановяването на данъците няма да се има правото на иск за пенсия от чуждата страна, ще се загубят социалните гаранции и бъдещата възможност за намиране на работа в чужбина. Същевременно поради липса на осведоменост, завръщащите се от чужбина българи губят пари, които законно им принадлежат.

Емигрантите, които се завръщат от чужбина, се страхуват най-много от загубата на социални гаранции. Според експертът Милена Мандаджиева, социалните осигуровки и подаването на данъчни декларации и възстановяването на данъци не са взаимосвързани, тъй като само данъците върху дохода се възстановяват, докато данъците върху социалната сигурност остават неприкосновени. Възстановяването на част или на целия Данък общ доход няма да доведе до заплаха за пенсията, трудовия стаж или възможността за работа в чужбина в бъдеще.

По думите й върналите се емигранти понякога избягват да подават данъчни декларации до чужди държави, като се опасяват, че ще трябва да плащат данъци на България. Това не може да стане, защото България е подписала международното споразумение за двойно данъчно облагане с чужди държави, което възпрепятства налагането на двойно плащане на данъци върху един и същ доход в страната и чужбина.

Попълването на данъчната декларация е важно не само заради възможността за възстановяване на Данък общ доход. В повечето случаи този процес е задължителен и ако не попълните данъчната декларация, може да бъдете санкционирани, предупреждават специалистите.

Според данните на компанията, при  българите, които редовно попълват данъчните си декларации, средната възвръщаема стойност на данъци от чужбина е около 804 евро.