Цацаров поиска информацията с официално писмо от председателя на ДАНС Димитър Георгиев.

Такава информация се изисква и за имущества, притежавани от лицата, както лично, така и чрез свързани или подставени лица.

В справката от прокуратурата се изисква включително и информация от финансовото разузнаване за имуществото на лица, заемащи висши публични длъжности.

В писмото главният прокурор описва подробно, че в справката се изисква да бъдат отразени:

  • притежавани от тях /лично или чрез свързани или подставени лица/ банкови сметки в чужбина, недекларирани по съответния законов ред;
  • притежавани от тях /лично или чрез свързани или подставени лица/ недвижими имоти и/или друго имущество на значителна стойност, недекларирани по съответния законов ред;
  • участие /лично или чрез свързани или подставени лица/ в търговски дружества в чужбина, включително офшорни компании, без това да е декларирано по съответния законов ред;
  • извършени /лично или чрез свързани или подставени лица/ разходи и инвестиции в чужбина със средства, недекларирани по съответния законов ред.

На финала на писмото на Сотир Цацаров се посочва, че информацията, която е налична в ДАНС,  трябва да бъде доставена без забавяне и с максимална конкретика.