Гледай
на живо

Цената на тока и парното без промени до юли

Природният газ поскъпва с 0,83%

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение природният газ от 1 април да поскъпне с 0,83% и цената му да е 45,17 лв за мегаватчас без акциз и ДДС, реши КЕВР в четвъртък. Това обаче няма да се отрази върху тарифите за ток, парно и топла вода и те няма да се променят до 1 юли.

В цената са включени компонентите „цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи“ в размер на 44,35 лв./мвтч, компонента за дейността „обществена доставка“ от 0,69 лв./ мвтч и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото, в размер на 0,13 лв. за мвтч, покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“.

Тъй като промяната е под 5 на сто, тя няма да се отрази на сметките за парно и топла вода. Без промяна остават и цените на електрическата енергия за битовите и небитовите потребители на регулиран пазар.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР се съобразява с условията, залегнали в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт". В ценообразуващата формула по договора се отчита движението на цените на алтернативните на природния газ горива - мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%, на световните пазари за последните 9 месеца. При определяне на цената се отразяват и промените в курса на щатския долар спрямо лева, калоричността и количествата природен газ за съответното тримесечие.