Гледай
на живо

Да отскочим от дъното през 2019 !

Нерадостната равносметка за 2018 – в цифри

Да отскочим от дъното през 2019 ! България изпраща 2018 г. с население от 6 милиона 976 хиляди 746 души.. Мъжете остават по-малката ча... thumbnail text

България изпраща 2018 г. с население от 6 милиона 976 хиляди 746 души..

Мъжете остават по-малката част – малко над 48 процента или 3 милиона 370 447 души. Жените са малко над 51 процента. През годината са се родили близо 64 хиляди деца. Смъртността се запазва доста висока – починали са близо 103 хиляди българи. Така ако отнесем ражданията към смъртността – на ден се раждат близо 80 деца, а умират над 130 души. Прирастът е отрицателен – равносметката е, че сме се стопили с 50 000 души.
Страната са напуснали окончателно близо 10 000 и са устроили живота си в чужбина.


Загиналите по пътищата са малко над 600 души, приблизително колкото и през 2017 г. Пострадалите са три пъти повече.

За 2018 България остава на последно място по жизнен стандарт спрямо останалите държави в ЕС- Данните сочат, че средният коефициент на материален жизнен стандарт в ЕС за е 46,6%, то за България е едва 9,9%.

Страната ни остава и на последно място по брутен вътрешен продукт и по потребление на глава от населението спрямо средното за ЕС равнище. България продължава да изостава сериозно спрямо останалите държави от блока по развитие на икономиката. Измерено в паритет на покупателната способност, потреблението в България през миналата година е било 55% от средното за ЕС. Това все пак показва известно подобрение, тъй като през 2016 г. средно то е било на ниво от 2 пункта по-ниско – 53% от средното за ЕС.

България е на дъното и на класация за политическото влияние на отделните страни в ЕС. Правителството ни пък се нарежда сред най-трудните за комуникация в общността. Това сочат данните от съвместен доклад на Европейския съвет за външна политика, базиран в Лондон и фондация "Щифтунг Меркатор" за това, кои държави имат най-голямо влияние за определяне на политиката на Европа. Засега България е активна в общата енергийна политика, наблюдението и охраната на единната еврозона, общата политика в областта на имиграцията и убежищата, единната фискална политика и управление на еврозоната. Домакинството на ротационното европредседателство допринесе в известна степен за по-голяма популярност на страната ни и на завишаване на авторитета.

За 2019 година стремежите на българите, според социолозите, са предимно към повишаване на жизнения стандарт, а за мнозина и личното оцеляване. Тъй като и в тази класация страната ни държи печално първенство – с най-много бедни в целия Европейски съюз. 30 процента живеят в тежки материални лишения.