Гледай
на живо

ДАМТН и министерство на икономиката следят язовирите

Създадена е организация за гарантиране безопасността на хората

Министърът на икономиката Емил Караниколов е разпоредил, с писмо до областните управители, кметовете на общините, „Напоителни системи“ и „Земинвест“, да се предприемат всички необходими превантивни мерки за осигуряване безопасността на хората, безопасната техническа експлоатация на язовирите, недопускане на аварии и намаляване риска от наводнения, съобщиха от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

При възникнали аварийни ситуации собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях е необходимо веднага да уведомят ДАМТН, кмета на общината, „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и органите на МВР и басейновата дирекция.

Мерките са във връзка с метрологичната прогноза за очаквани по-големи количества валежи в следващите дни и по-голям приток на водни маси в язовирите, както и повишаване на нивата на някои реки в резултат на евентуално изпускане на води от язовирите. При аварийни ситуации ще се активизира кризисният щаб на ДАМТН и ще се предприемат съвместни действия с всички отговорни институции, с което ще се гарантира защитата на живота и здравето на населението и ще се избегне потенциалната опасност от наводнения.