Гледай
на живо

Депутатите гласуваха преобразуването на болница "Лозенец"

Промените влизат в сила до 6 месеца

Депутатите гласуваха преобразуването на болница "Лозенец" До шест месеца кабинетът трябва да преобразува болница "Лозенец" в лечебно заведение – еднолич... thumbnail text
До шест месеца кабинетът трябва да преобразува болница "Лозенец" в лечебно заведение – еднолично акционерно дружество – Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“. 
 
Решението беше възложено на правителството от народните представители, които днес гласуваха на второ четене в подкрепа на промените в Закона за лечебните заведения.
 
С приетите промени, болницата вече няма да е второстепенен разпоредител с бюджет към Министерски съвет. 
 
Народните представители регламентираха в Закона, че при преобразуването на болницата движимото и недвижимо имущество – държавна собственост, предоставено за управление на лечебното заведение, което се преобразува и е включено в баланса му, става собственост на дружеството.
 
 До получаване на разрешение за лечебна дейност преобразуваното лечебно заведение ще осъществява лечебна дейност в съответствие с Правилника за устройството и дейността на болницата, решиха още депутатите.
 
Парламентът прие и  лечебното заведение да продължи да осъществява дейностите по обучението на студенти и специализанти въз основа на определената му акредитационна оценка. 
 
Съгласно текстовете в срок до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет трябва да  одобри проект на договор, с който да се  уредят  отношенията между министъра на здравеопазването и ректорите на съответните висши училища, на които е предоставено управлението на държавно лечебно заведение.