Гледай
на живо

Джи Пи Груп отказват да строят тунел Железница

АПИ спира проектите с държавно и европейско финансиране на компанията

Джи Пи Груп отказват да строят тунел Железница Компания „Джи Пи Груп“ ще депозира пред Агенция „Пътна инфраструктура“ отказ... thumbnail text

Компания „Джи Пи Груп“ ще депозира пред Агенция „Пътна инфраструктура“ отказ от сключване на договор за изпълнение на строителството на тунел Железница на АМ „Струма“. Решението идва няколко часа след разпореждането на премиера Борисов АПИ да спре проектите с европейско и държавно финансиране към изпълнителя „Джи Пи Груп“. Компанията разпространи своя позиция по случая. В нея се казва, че при така създалата се обстановка и манипулирана медийна обстановка през последния месец, опитваща се да отъждестви името на компанията, е достойно в името на бранда да се откажат от сключването на договор с АПИ за изпълнение на строителството на тунел „Железница“. Компанията аргументира решението си с: „ обществения интерес от предотвратяване на огромните загуби на държавния бюджет и в подкрепа на пътната безопасност."
Ръководството допълва още, че забавянето в изграждането на посочените участаци на АМ „Струма“ е предпоставка за още тежки катастрофи и отбелязва, че през годините „Джи Пи Груп“ винаги е спазвала законите.

Публикуваме пълния текст на позицията на ръководството на компанията:

"Ръководството на „Джи Пи Груп“ заявява категорично, че през всички години компанията е работила, съобразявайки се със законовите разпоредби и вина-ги е отчитала обществения интерес.
Във връзка със започналите проверки, засиленият обществен фокус и позна-вайки в детайли инвестиционния проект за доизграждане на АМ „Струма“, в частност изграждането на тунел Железница, за който проект бяхме избрани за изпълнител вследствие проведената открита процедура по реда на ЗОП, осъзнаваме, че има реална опасност от неспазване на графика за изпълнение на проекта, което създава риск от загуба на средства. Това ще наложи започнатите отсечки да се построят за сметка на държавния бюджет и да бъде възстановена предоставената безвъзмездна финансова помощ за изграждане на „Автомагистрала „Струма“, финансирана от ОП „Транспорт 2007-2013 г.”.
Забавата в изграждането на посочените участъци на АМ „Струма“ е предпос-тавка за още тежки катастрофи, голям брой загинали и ранени. Според офи-циалната статистика през последните 5 години този пътен участък си е изво-ювал печалната слава на най-кървавото трасе в страната ни.
Ръководството на „Джи Пи Груп“ е категорично, че в така манипулираната ме-дийна обстановка през последния месец, опитваща се да отъждестви граде-ното десетки години име на компанията в строителния бранш с престъпни квалификации, е достойно в името на бранда „Джи Пи Груп“ да депозираме пред Aгенция „Пътна инфраструктура“ отказ от сключване на договор за из-пълнение на строителството на тунел Железница. Същото е в полза на об-ществения интерес от предотвратяване на огромните загуби на държавния бюджет и в подкрепа на пътната безопасност."