Гледай
на живо

Дни на медиацията

Софийски градски и Софийски районен със събития по повода

Софийски градски и Софийски районен съд ще провеждат събития, посветени на дните на медиацията, като те ще продължат до 17 ноември.
Част от проекта е представянето на проекта e- Mediaton, свързан с прилагането на информационни и комуникационни технологии, когато става дума за разрешването на международни търговски спорове. В рамките на събитията ще се проведат и обучения, в които медиатори и съдии ще преподават на ученици и студенти тънкостите на медиацията.
По време на обученията ще бъдат направени симулации на процедура по медиация и на съдебно препращане. Дежурни медиатори ще дават информация за дейността и ще бъдат на разположение в съдебни зали за провеждане на медиации.
Интересно е да се отбележи, че за първи път тази година дните на медиацията се отбелязват в цялата страна. 
На 17.11.2017 г. ще бъде проведена  и специална среща на представители на Центъра за спогодби и медиация  с председателите и съдиите от Окръжен съд Перник и Районен съд Перник за създаване на Център за медиация в града.