Гледай
на живо

До 50 млн. лв. кредити за студенти

Това е новият размер на държавните гаранции

Министерски съвет установи 50 милиона лева да е максималният размер, който ще се отпуска на студенти по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД). Парите ще бъдат отпускани на български граждани, граждани на страните от ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария и ще бъдат използвани за обучение във висши учебни заведения на територията на България.

 

Резултатите от програмата за кредитиране на студнти и докторанти за периода 2010 – 2018 година показват, че 20 499 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят кредити, които са на обща стойност 136 993 996 лева.

 

Наблюдава се увеличение на средния размер на кредитите по ЗКСД, което е в резултат на следните фактори: по-висок размер на таксите за обучение, увеличение на издръжката за обучение за един студент/докторант, както и измененията в Закона за висшето образование, с което се дава право на висшите училища да извършват обучение срещу заплащане за степените „бакалавър“ и „магистър“ при определени условия.

 

Общо 555 студенти са сключили договор за отпускане на кредит през периода 2010 – 2018 година. От тях 2.71% са чуждестранни граждани.

 

Съгласно министъра на финансите, максималният размер на новите държавни гаранции се одобряват всяка година от Министерски съвет и се включват в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.