Гледай
на живо

До края на май фирми декларират собствениците си

85 000 търговци трябва да подадат документи в Агенцията по вписванията

До края на май фирми декларират собствениците си Около 85 000 фирми трябва да подадат декларации за действителни собственици в Агенцията по вписвания... thumbnail text
Около 85 000 фирми трябва да подадат декларации за действителни собственици в Агенцията по вписванията, като срокът затова започна да тече от 1-ви февруари и ще продължи до 31 май 2019г., припомнят от ведомството.
 
Подаването на тези декларации стана необходимо след приемането на Закона за мерките срещу изпиране на пари. 
 
Към настоящия момент от агенцията информират, че при тях вече са подадени  64 декларации за действителни собственици. По 4 от тях са дадени указания, а по 40 е постановен отказ, поради липса на задължение, по смисъла на закона. 
 
От подалите лица, само 14 са били реално задължени и съответно толкова са и вписванията. 
 
Фирмите, които не следва да подават такива декларации са: еднолични търговци; еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала физически лица; дружества с ограничена отговорност със съдружници физически лица, които притежават до 25% от капитала и събирателни дружества със съдружници физически лица. При тези търговци подаването на подобна декларация е по изключение- само, ако че действителните собственици са различни от вече вписаните такива.
 
Изключение има и за юридическите лица с нестопанска цел, тъй като при тях законът предвижда възможността да се пререгистрират до края на 2020 година. В тази връзка, те те могат да подават декларация за действителни собственици в 4 месечен срок след пререгистрацията.
 
От Агенцията по вписванията уточняват, че заявяването на информацията за действителни собственици има декларативен характер и като част от базата данни на търговския регистър е публична и всеки има право на свободен и безплатен достъп до нея.