Гледай
на живо

Единодушие в парламента

Всички деца сираци с финансова подкрепа от държавата

Единодушие в парламента Рядко явление за българския парламентарен живот. Абсолютно всички парламентарно представени партии с... thumbnail text
Рядко явление за българския парламентарен живот. Абсолютно всички парламентарно представени партии се обединиха около общо една идея. В случая- всички деца сираци да получават финансова подкрепа от страна на държавата, като отпада, съществуващия досега подоходен критерий.
 
С приетите промени се дава възможност децата с починали един или двама родители, без право на наследствена пенсия, да получават семейна помощ. До тук се стигна след разговори с премиера и вътрешния министър.
 
Според досега действащите норми на Кодекса за социално осигуряване, право на месечна наследствена сума имаха само  деца, чиито родители са с най-малко 3  или 5 г. осигурителен стаж (в зависимост от възрастта, на която са починали). 
 
Децата с един жив родител, които не отговаряха на тези условия  пък можеха да получават персонални пенсии, но за целта, доходът на член от семейството  не трябваше да надвишава 75 лв.
 
Депутатите решиха помощта да се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето.  Условията са  само две-родителят или настойникът да живеят постоянно в страната и децата  да посещават редовно детска градина или училище.
 
В Народното събрание беше и омбудсманът Мая Манолова, която определи решението като победа.