Гледай
на живо

ЕК дава 60 млн. евро за пчеларство

Мария Габриел представи водещи инициативи в пчеларския сектор

Комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел представи в Царево водещите инициативи на Европейската комисия за пчеларския сектор.

Комисията публикува на 1 юни първата координирана инициатива на общоевропейско ниво за опрашителите. Тя включва действия в три приоритетни области: подобряване на знанието за намаляването на пчелите, причините за него и последствията от това; повишаване на информираността; иницииране на по-широк обществен дебат и насърчаване на обмяна на информация.

Днес пред нас стои важна задача. Трябва да разберем как по най-добрия начин да отговорим на предизвикателствата, свързани с опазването на пчелите, загубата на местообитания, употребата на пестициди, климатичните промени, качеството на храните. Това заяви Мария Габриел, давайки началото на ключовия дискусионен панел в програмата на Световния симпозиум по мановия мед в Царево, посветен на опрашването, опрашителите и екосистемните услуги. "Цифровите технологии могат съществено да допринесат за подобряване на земеделските практики и развитието на пчеларството – от изкуствения интелект, прецизното земеделие в частност, до приложения, които засягат наблюдението и анализа на данни.", допълни тя.

По думите й, цифровизирането на земеделските дейности би имало положително отражение. „Водещ елемент остава и подобряване на комуникацията и синергията между работата на пчеларите и земеделците като две страни в една и съща цел – прецизно земеделие, развивано в здравословни екосистеми, където пчелите са защитени", отбеляза Мария Габриел.

Българският комисар информира още, че Европейската комисия предлага подкрепа за националните програми по пчеларство да бъде увеличена от 36 милиона евро на година до 60 милиона евро.