Гледай
на живо

ЕК одобри държавна помощ за БДЖ

Според комисията няма нищо нередно

Европейската комисия одобри мерките на България в помощ на БДЖ. Брюксел констатира, че мерките не нарушават правилата на Европейския съюз за държавните помощи. Това става ясно от полученото официални съобщение от Комисията. Мерките ще позволят на дружеството да намали дълга си, без да се нарушава неоправдано конкуренцията на единния пазар.

Министърът на транспорта Ивайло Московски заяви, че това е една изключително добра новина за българските железници.

„Един от основните приоритети за мен и моя екип бе оздравяването на „Холдинг БДЖ“ЕАД. И се радвам, че получихме така очакваното одобрение, за да подпомогнем дружеството с пари от държавния бюджет“, каза Московски, който участва в заключителна сесия на Дигиталната асамблея., която се провежда във малтийската столица Валета.

ЕК припомня, че през 2011 г. България и представила план за преструктуриране на БДЖ, в който се съдържаха и мерки, които биха могли да предоставят икономическо предимство на БДЖ и следователно биха могли да включат държавна помощ по смисъла на правилата на ЕС.

ЕК посочва, че дълговете са пряко свързани с превозната дейност на БДЖ и възпрепятстват доброто финансово управление на дружеството. Размерът им, който подлежи на опрощаване е съразмерен, а държавната помощ не пречи на ефективната конкуренция на пазара.

Комисията подчертава също така, че БДЖ е единственото дружество за железопътни пътнически превози в България и неговата дейност е от решаващо значение за свързаността и икономиката на страната.

Изводът на Комисията е, че опрощаването на дълговете е необходимо и съразмерно и е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи.