Гледай
на живо

EК предлага повишение от 1,3 млрд. евро за европейската сигурност

Бюджетът се очаква да достигне 4,8 млрд. евро до 2027 г.

Европейската комисия предложи днес бюджетът за европейската сигурност до 2027 г. да бъде 4,8 милиарда евро. Повишението е обяснено с "все по-сложните заплахи в международен план". Това са 1,3 милиарда евро повече спрямо действащия бюджет. 
 
Бюджетът ще бъде разделен в три насоки - 2,5 милиарда евро за фонд "Вътрешна сигурност", 1,2 милиарда евро ще се инвестират за безопасното извеждане от употреба на ядрени съоръжения, а 1,1 милиарда евро ще са за укрепването на службите на ЕС в областта на сигурността.
 
Програмите на ЕС за извеждането от употреба на ядрени съоръжения предвиждат до 2027 г. България и Словакия да получат 118 милиона евро, а Литва – 552 милиона евро.