Гледай
на живо

ЕК предложи увеличение на евробюджета

Подпомагане на образованието, иновациите и технологии

Европейската комисия предложи днес проектобюджетът на ЕС за догодина да бъде 166 милиарда евро за поети задължения", предаде пресслужбата на институцията. Това представлява увеличение от три процента спрямо тази година.

Предложението се основава на схващането, че след като Великобритания напусне ЕС на 30 март догодина, Лондон ще продължи да има принос и да участва в изпълнението на бюджета на ЕС до края на 2020 г., както ако беше останала в общността. Сега предстои Европейският парламент и държавите в ЕС да обсъдят съвместно предложението.
Средствата за подпомагане на икономическия растеж ще достигнат почти 80 милиарда евро за поети задължения догодина. Това включва увеличения на някои програми:

* 12.5 милиарда евро за научни изследвания и иновации по програмата "Хоризонт 2020", включително 194 милиона евро за ново съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии;
* 2.6 милиарда евро за образование по програмата "Еразъм+"
* 3.8 милиарда евро по механизма "Свързана Европа"за инфраструктурни мрежи
* допълнителни 233.3 милиона евро за инициативата за младежка заетост в подкрепа на младите хора, живеещи в региони с висока младежка безработица, към които ще се добави равностойно финансиране със средства от Европейския социален фонд.

В съобщението се отбелязва, че независимо от ограниченията в дългосрочния бюджет на ЕС за 2014 - 2020 г. Еврокомисията използва всички възможности за гъвкавост в бюджета, за да може тази година да продължи да се обръща внимание на въпросите, свързани с миграцията и с управлението на границите.