Гледай
на живо

Електронни учебници за учащи от 1 - ви до 7 - ми клас

До месец децата ще ползват електронно съдържание по съответния учебник

Учениците от 1-ви до 7-ми клас вече ще имат достъп до електронно четими учебници по всички дисциплини. Това реши правителството, като отпусна допълнителни средства за осигуряването на такъв достъп през сайта на образователното министерство.

"Именно там ще бъдат публикувани вариантите на учебници от издателствата и най-късно до месец децата ще могат да ползват електронното съдържание на съответния учебник", обясни министърът на образованието и науката.

Електронният вариант ще бъде със съдържание, идентично с това на печатния учебник.

"Книжният вариант на учебниците остава, а електронното съдържание е допълнителна възможност за децата да учат в къщи, в училище или докато пътуват", уточни Красимир Вълчев.