Гледай
на живо

Лидери сме по енергийна бедност в Европа

Българите дават 10% от доходите си за електроенергия

Лидери сме по енергийна бедност в Европа България заема челни позиции в Европейския съюз, когато говорим за енергийна бедност. Това стана ясн... thumbnail text
България заема челни позиции в Европейския съюз, когато говорим за енергийна бедност. Това стана ясно по време на  стартиралата днес конференция  в София „Борба с енергийната бедност:усъвършенствани политики за енергийна ефективност със засилено участие на местните власти.
 
 Цифрите показват, че българските домакинства отделят над 10% от общия си доход за електроенергия. Най-добрият начин за преодоляване на тези негативни данни е чрез увеличаване на енергийната ефективност и инвестиране във възобновяеми енергийни източници, заяви директорът на Главна дирекция „Енергетика“ Меган Ричардс. Тя подчерта, че няма  и не бива да има противопоставяне между енергийна ефективност и чист въздух и двете неща вървят ръка за ръка, а решението в европейски план минава през създаването на енергиен съюз.
 
Ричардс обясни, че този пакет от мерки включва няколко основни компонента като сигурност на доставчиците, правилно функциониране на енергийния пазар и развиване на научноизследователската дейност. Всичко това минава пряко през общините, тъй като са най-близо до населението, имащо нужда от енергийна помощ.
 
Именно поради тази причина на форума присъстваха представители на над 20 общини в страната, които взеха активно участие в дискутирането на темата. Постави се въпросът за това, че голяма част от сградите в България, не само жилищни, но и училища и административни сгради не са енергийноефективни. За справянето с тази проблем   Европейския съюз предлага различни структурни фондове за финансиране, по които отделните общини могат да кандидатстват. Голямата цел пред Европа е дялът на възобновяемите източници да достигне 27%.