Гледай
на живо
Vox Populi

Европрограма развива малкия бизнес и трансграничното сътрудничество

След 2021 ще се разработва нова

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег между България и Гърция е в своя заключителен етап. Днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова председателства на заседание за трансграничното сътрудничество между България и Гърция по програмата.
Програмата цели да подпомага благоустройството на малкия и средния бизнес.
След 2021 година предстои разработването и одобряването на нова програма.