Гледай
на живо
Vox Populi

КФН щяла да ни информира за ликвидацията на „Олимпик“ в Кипър

Регулаторът – с писмо до Министерството на финансите на островната република

Решението за откриване на производство по ликвидация на Olympic Insurance Co. Ltd, кипърското дружество, което извършваше дейност на територията на България чрез „Застрахователна компания Олимпик - клон България”, е публикувано в официалния вестник на Република Кипър. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН) в петък.

„Днес в официалния вестник на Република Кипър вече е публикувано решението на Районния съд на Никозия, с което се открива производството по ликвидация, гласи прессъобщението на КФН.

Надзорните органи на другите държави-членки в Европейския Съюз, нямат правомощия или друга правна възможност за пряка намеса в производството по ликвидацията на кипърския застраховател.

„КФН се ангажира да поддържа активна комуникация с Кипърския надзор, за да може да съдейства за разрешаване на възникващите въпроси, относно защитата на засегнатите лица в България“, обещават от регулатора.

„От името на председателя на КФН – г-н Бойко Атанасов, миналата седмица бе изпратено писмо до кипърския надзорен орган, отговорен за застраховането, с копие до Министерство на финансите на Република Кипър и до българския посланик в Република Кипър“, пише в позицията на регулатора.

„В писмото се поставят въпроси, касаещи българските потребители като: какъв ще бъде срокът, в който съгласно кипърското право лицата, които имат претенции трябва да ги предявят пред ликвидаторите; как ще бъдат обработвани претенциите по-нататък и в частност как ще бъдат информирани кредиторите дали техните претенции са били приети или оспорени от ликвидаторите; каква правна защита е налице за кредитор в случай че ликвидаторите оспорят претенцията му и др.“, твърдят от КФН.