Гледай
на живо

Кипърската сметна палата предупредила за проблемите с „Олимпик“

Доклад на външен одит доказва проблеми с компанията

Кипърската сметна палата предупредила за проблемите с „Олимпик“ Кипърската сметна палата е съобщила преди 3 години за потенциални затруднения пред фалиралата застра... thumbnail text

Кипърската сметна палата е съобщила преди 3 години за потенциални затруднения пред фалиралата застрахователната компания "Олимпик". Председателят на Палатата съобщава, че кипърската институция е предупредила за евентуални бъдещи проблеми с компанията през 2016 година.

Докладът на външния одит на дружеството показва, че заради проблеми с капиталовата адекватност „Олимпик” не е в състояние да отговори на изискванията на система за застрахователен надзор в ЕС - познат като "Платежоспособност 2". Докладът е представен в н ачалото на май тази годин и в него с еконстатира, че не е било възможно да се съберат доказателства за наличието на активи, с които компанията да удовлетвори новите критерии за функционирането на застрахователните дружества.

Спорното финансиране е на обща стойност от около 210 млн. евро и включва инвестиции в имот и в друго дъщерно дружество, корпоративни облигации и пари в брой.

От кипърската Служба за контрол на застрахователните компании подчертават, че всички процедури в случай на неплатежоспособност на застрахователно дружество с оглед на защитата на застрахованите лица са извършени в установените от закона срокове.