Гледай
на живо

Китай иска визови облекчения при посещение на страни в ЕС

В София се провежда инициативата „16+1“

Китай иска визови облекчения при посещение на страни в ЕС Китай поиска визови облекчения за своите граждани за посещения в Ев-ропейския съюз. Исканията бяха п... thumbnail text

Китай поиска визови облекчения за своите граждани за посещения в Ев-ропейския съюз. Исканията бяха поставени на Четвъртата среща на мес-тните лидери на страните от инициативата "16+1". Премиерът Бойко Бо-рисов се обяви против санкциите по света.

„На вчерашната среща в Брюксел наред с оптимизма, имаше и много пе-симизъм, защото ако приемем, че свободният пазар, конкурентоспособ-ността са движещите сили за един успешен бизнес и сътрудничество санкциите са точно пръта в колелата, който спира и променя конкурен-тоспособността на бизнеса и страните където има такива. Излизането на САЩ от споразумението за климатичните промени също не е еднозначен акт и за съжаление природата всеки ден ни напомня, че промените в климата са факт. Това, което днес е в Испания, наводнения, суши, зе-метресения, цунамита и това е също една причина за миграционната вълна, която върви в света. Така че светът като цяло трябва да положи огромни усилия. Новата епоха – цифровизацията, която върви във всички посоки, във всички области и сфери, води след себе си необходимостта от съответната киберзащита, борба срещу киберпрестъпленията. Живеем в много тревожен свят. Напрежението, витаещо в Брюксел и желанието на всички от Европа и Азия беше да се постигнат за в бъдеще по-добри резултати, но много труд, много работа още предстои на всички и тук не бива да пропускаме върховенството на закона, правата на човека, свобо-дата на медиите“, заяви Бойко Борисов

В рамките на форума министър-председателят Бойко Борисов ще проведе и двустранна среща със заместник-председателя на Постоянния комитет на общокитайското събрание на народните представители Цао Дзиенмин.