Гледай
на живо

Ключът към успешна цифрова промяна е единството

Мария Габриел участва във Форум за сътрудничество на Балканите и Черноморския регион

Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел беше ключов оратор във Форума за сътрудничество на Балканите и Черноморския регион, който се проведе в гръцката столица Атина. Форумът обедини представители на политиката,  вкл.министри от Западните Балкани, дипломацията, бизнеса и научните среди за дебат как да се подобрят икономическото сътрудничество и бизнес отношенията за устойчив растеж на регионите, в това число цифров растеж. 

При откриването Мария Габриел подчерта, че цифровизацията е възможност, но от съвместните усилия зависи как ще се оползотворят тези възможности. По отношение специално на Западните Балкани тя очерта приоритетите в Цифровата програма за региона, която представи през февруари.

Мария Габриел привлече вниманието върху няколко ключови теми, които предоставят широко поле за сътрудничество с Балканите и Черноморския регион в областта на цифровите технологии. 

Тя изведе като решаващи цифровите умения на хората, защото каквито и стратегии да се изготвят, са нужни добре подготвени с умения и знания хора за тяхното реализиране. В този контекст еврокомисарят сподели амбицията си до 2020 г. в Европейската седмица на програмирането да обхване 50% от европейските училища, като насърчи държавите от Западните Балкани също да бъдат активни и привлекат училищата си към специализираната седмица. 

По отношение на свързаността, Мария Габриел очерта необходимостта от бърз и ефективен отговор на голямото предизвикателство, каквото е разделението между селските и градските райони.

Цифровите иновационни хъбове в подкрепа на малките и средни предприятия и свързването в мрежа е друг приоритет, който отбеляза Мария Габриел. Според нея това е изключително важно, за да се задържат младите хора в Западните Балкани и Черноморския регион, като им се даде бизнес перспектива.

Не на последно място тя изтъкна киберсигурността като ключова предпоставка за реализирането на Цифровата програма. Тя отбеляза добрата работа на европейската агенция за киберсигурност ENISA, чието седалище е в Гърция, и новите мерки, предложени от Европейската комисия за засилване на борбата с кибер заплахите.

"Декларациите не са достатъчни. Имаме нужда от конкретни действия. Пътят на цифровата промяна можем да извървим успешно, само ако го вървим заедно. Отстоявайки в центъра на цифровата политика човека и запазването му като управляващ процесите, въз основа на споделени ценности и принципи, можем да изпълним стратегиите със съдържание. Цифровизацията е възможност да имаме общо цифрово бъдеще със Западните Балкани и Черноморския регион, която не трябва да пропускаме", заключи българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.