Гледай
на живо

Колумбия ще дава гражданство на венецуелски деца

Родени на нейна територия

Колумбия съобщи, че на децата на венецуелци, родени на нейна територия, ще се издава колумбийско гражданство. Решението е взето, тъй като цели 20 000 деца са изложени на риск да останат без гражданство. 

Колумбия е основната дестинация, към която се отправят венецуелските граждани,бягащи от социалната, политическата и икономическата  криза в страната. До решението, свързано с отдаването на гражданство, се стигна, поради опитите от страна на Колумбия да се справи с големия мигрантски поток и последиците, произтичащи от него.

Президентът на Колумбия Иван Дюке подписа резолюция, с която става възможно хиляди деца на венецуелски родители, които вече са родени на колумбийска територия,  да получат гражданство.

Административната мярка обхваща около 20 000 деца, родени в Колумбия от 19 август 2015 г., които са вписани в гражданския регистър и тези, които са родени на колумбийска територия през следващите две години, от влизането в сила на нормата. Единственият начин, към днешна дата, за получаване на колумбийско гражданство по рождение е поне един от родителите да е колумбийски гражданин или ако е чужденец, да бъде постоянно пребиваващ  в южноамериканската държава. Това силно затруднява получаването на гражданство от деца на  нелегални мигранти.