Гледай
на живо

Красен Кралев председателства министрите на ЕС в сектор “Младеж”

Създават нова Европейска стратегия за младежта

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ръководи Съвета на министрите на ЕС, отговорни за младежките политики. Заседанието в Брюксел имаше за цел  да приеме заключенията на Съвета относно ролята на младите хора в изграждането на сигурно, сплотено и хармонично общество в Европа, както и заключенията за демографските предизвикателства пред младите хора в Европа – две теми, поставени като приоритетни за Българското председателство на Съвета на ЕС в сектор “Младеж”.  

Преди заседанието на Съвета на министрите Красен Кралев даде изявление пред медиите, по време на което заяви, че работата на Българското председателство в сектор “Младеж” е била много продутивна. По думите му, благодарение на проведената в София Европейска младежка конференция бяха създадени първите по рода си 11 европейски младежки цели от над 250 младежки делегати от цяла Европа, които ще послужат за създаването на нова Европейска стратегия за младежта.

По време на заседанието на Съвета министър Кралев представи и резултатите от редовната среща на “неформалния форум”, на която бе домакин по-рано днес. На тази неформална среща присъстваха еврокомисар Тибор Наврачич, министрите по младеж на Румъния, Австрия и Естония, представители на секретариата на ЕС, младежки делегати от Австрия, Естония, България и Румъния, вицепрезидентът на Европейски младежки форум Карина Aурунбурген, председателят на Национален младежки форум Илина Мутафчиева и Адам Гаджек от Европейския съвет на студентските съвети.  Обсъждането на тема “Преструктуриране на структурния диалог” се съсредоточи върху въпроса за реформирането на механизмите за консултации с млади хора. Българският министър, отговорен за въпросите на младежта, бе категоричен, че структурният диалог между младите хора и определящите политиката лица може да бъде подобрен по отношение на включването на млади хора от различни среди.  “Бъдещето на Европа зависи от младите хора. Определящите политиките лица обаче са тези, които трябва да помогнат на младежите да намерят мястото си в обществото и да им осигурят възможности и необходимите умения, за да подобрят качеството си на живот”, категоричен бе Красен Кралев.

В края на Съвета на министрите на ЕС, отговорни за сектор “Младеж” министър Кралев приветства министъра по младеж на Австрия Юлиане Щраус, която ще бъде следващият председателстващ Съвета министър в рамките на бъдещото Австрийско председателство на Съвета на ЕС.