Гледай
на живо

Мария Габриел: Свободата на медиите е изложена на риск

Българският комисар участва в откриването на Глобалния медиен форум в Бон

Качеството на информацията е от съществено значение за способността на гражданите да правят информиран избор за собствения си живот и за обществата, в които живеят. Плурализмът изисква медиите да бъдат свободни, разнообразни, независими, за да могат да изпълняват ценната си роля на пазители на демокрацията. Свободата на медиите и плурализмът са изложени на риск днес и споделена отговорност е да увеличим усилията си запазване на нашите демокрации. Това заяви българският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на Глобалния медиен форум в Бон, организиран от Дойче Веле. Форумът обедини десетки водещи фигури от областта на журналистиката, цифровите медии, политиката, бизнеса, гражданското общество и академичните среди.

Пред участниците във форума тя очерта водещите действия, които Европейската комисия предприема за борба с разпространението на онлайн дезинформация, за подкрепа на качествената журналистика и за повишаване на медийната грамотност, както и оставащите предизвикателства.

Мария Габриел наблегна силно на това, че новите технологии са ускорили информационните потоци, което доведе до увеличаване обема на съдържанието, но не непременно на неговото качество. Някои платформи са възприели функциите на медии и създават и разпространяват съдържание, но понякога без да възприемат и редакционните рамки на медиите. Тази трансформация е допринесла за влошаване на начина, по който се възприема журналистиката в държавите-членки. Българският еврокомисар подчерта и положителната страна на цифровата трансформация, като например появата на съвместната разследваща журналистическа общност, често с високо качество, и на журналистически мрежи. Тази година ще бъдат стартирани три пилотни проекта за качествена журналистика с общ бюджет от 2,2 милиона евро. Новата програма "Цифрова Европа", която Мария Габриел предложи, също ще включва редица дейности в подкрепа на медийния сектор.

 По отношение на дезинформацията онлайн, тя представи европейската стратегия за борба с явлението, която се основава на широко сътрудничество между държавите членки, онлайн платформите, рекламодателите, журналисти, медийни групи, проверители на факти. "Онлайн платформите могат да бъдат използвани за разпространение на дезинформацията в такъв мащаб, скорост и прецизност, че нашите демокрации са изправени пред безпрецедентен феномен. Да се подобри прозрачността по отношение на произхода на информацията и начина, по който тя се създава, спонсорира и разпространява, да се насърчава разнообразието на информация и нейната надеждност са задължителни за успеха на стратегията ни елементи. Нашият европейски подход се състои в деликатния баланс между технологичния път напред и необходимата защита на гражданите", заяви българският еврокомисар.  В по-дългосрочен план, но като ефективен антидот срещу дезинформацията онлайн, Мария Габриел отбеляза и повишаването на медийната грамотност. Според нея това може да засили устойчивостта на обществата към дезинформация, като позволи на читателите, слушателите и зрителите да разграничат надеждни от несигурни източници на информация. В тази връзка комисарят насърчи държавите членки да въведат в образователните си програми дейности за медийна грамотност. По нейна инициатива ще бъде организирана също Европейска седмица на медийната грамотност.   "Изправени сме пред предизвикателства, които могат да бъдат преодолени само чрез мултидисциплинарен подход. Публичните органи имат основното задължение да осигурят благоприятна среда за приобщаващи и плуралистични обществени дебати. Медийните компании трябва да увеличат усилията си за иновации и да продължат да се конкурират. Академиците могат да ни помогнат да разберем нововъзникващите алгоритми и медийни екосистеми. Нямаме друг избор, освен да работим заедно, да се измъкнем от нашата зона за комфорт и да изградим найдобрите решения в общ интерес", заключи българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.