Гледай
на живо

Минималната здравна вноска става 20,40 лева

Дължи се до 25-о число всеки месец

От 1 януари 2018 г. минималната здравна вноска става 20,40 лева, съобщават от НАП. Тя се дължи от хора, които са безработни, не получават обезщетение за безработица, не се осигуряват от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Със закона за бюджета на общественото осигуряване от 1 януари е повишен минималният осигурителен доход до 510 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се - на 8% върху 255 лв.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2018 г. трябва да се внесе най-късно до 26 февруари 2018 г., тъй като 25 февруари е почивен ден – неделя.

От НАП напомнят също, че всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Санкцията за неподаване на тази декларация е глоба от 500 до 1000 лева.