Гледай
на живо

Младен Маринов се срещна с Хорст Зеехофер

Отчетоха резултатно взаимодействие между бъгарските и германските служби

В рамките на работната визита в Германия министър Младен Маринов проведе среща с Хорст Зеехофер, федерален министър на вътрешните работи. Двамата споделиха общата оценка за изградено работещо и резултатно сътрудничество в областта на вътрешните работи.

Министър Маринов изказа искрената си благодарност към германските федерални и провинциални институции за професионалната работа и оказаното съдействие при задържането и екстрадицията на извършителя на тежкото криминално престъпление в Русе. Този случай още веднъж доказва ефективността на европейските инструменти за полицейско взаимодействие, както и постигнатото високо ниво на доверие между българските и германските колеги и на практика илюстрира приемственост, задълбоченост и резултатност във взаимодействието - отбеляза той.

В хода на разговорите Младен Маринов припомни заложените основни приоритети по време на българското председателство в областта на вътрешните работи - сигурността на външните граници и противодействието на нелегалната миграция. Като пример за солидарността към страната ни посочи активното участие на Германия в съвместни операции на Фронтекс на българските граници.

Той изрази категоричното си убеждение в необходимостта от прилагането на общ европейски подход към управлението на миграционните процеси и намирането на правилния баланс между отговорност и солидарност. В този смисъл бе изразена и единната позиция за продължаване на работата в три основни направления - по-ефективен контрол на външните граници, засилена външна дейност и реформа на системата за убежище.