Гледай
на живо

МС одобри проект на Закон за социалните услуги

Основна цел е достъпа до услуги, тяхното качеството и ефективност

МС одобри проект на Закон за социалните услуги Правителството одобри проекта на Закон за социалните услуги, с който се урежда предоставянето, ползв... thumbnail text

Правителството одобри проекта на Закон за социалните услуги, с който се урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в България. Това съобщават от правителствената пресслужба. Основните цели на законопроекта са гарантиране на достъпа до услуги, на тяхното качество и ефективност и на правото на живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход и публично-частното партньорство.

Проментире в Закона за хората с увреждания, с които хората с увреждания над 18-годишна възраст ще имат право на финансова подкрепа, обвързана с линията на бедност.

Досега помощта се получаваше на база гарантиран минимален доход. При от 50 до 70.99% увреждане - 7% от линията на бедност. При от 71 до 90% увреждане - 15% от линията на бедност. При над 90% увреждане - 25% от линията на бедност. При над 90% увреждане с чужда помощ и получаване на пенсия за инвалидност поради заболяване или трудова злополука - 30% от линията на бедност. При над 90% увреждане с чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност - 57% от линията на бедност.

За първи път се създава възможност за ползване на общодостъпни услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи. Предвижда се облекчаване на достъпа на хората до социални услуги не само чрез подкрепата за информиран избор на услуга, правото на избор на доставчик и премахването на някои формални изисквания, но и със създаването на национална карта на социалните услуги, която да включва всички социални услуги, които се осигуряват чрез държавно финансиране.

В законопроекта сериозно внимание се отделя на качеството на социалните услуги, като се предвиждат стандарти за организация и управление, за квалификация и професионално развитие на служителите.