Гледай
на живо

Над 50% от българите подкрепят членството ни в ЕС

Подобен е и процентът на гласувалите за оставане в НАТО

Близо половината от българите (49%) биха гласували за оставане на България в НАТО, спрямо 24%, които биха гласували за излизане. Два пъти повече са тези, които смятат, че България се справя с председателството на Съвета на ЕС.  Това сочи проучване на изследователски център „Тренд“ за политическите и социални нагласи на българите. Изследването е представително за пълнолетното население на страната и е проведено сред 1008 пълнолетни български граждани по метода „лице в лице“.

59% от българите биха гласували за оставането на България в Европейския съюз при вентуален референдум, а една пета за напускане. При идентичен въпрос за НАТО, близо половината (49%) ще гласуват за оставането на България във Северноатлантическия алианс срещу 24%, които смятат, че страната ни трябва да го напусне. И при двата въпроса, симпатизантите на БСП са силно нюансирани от общата картина, като на въпроса за ЕС са разполовени, докато при този за НАТО доминира мнението, че България трябва да напусне Северноатлантическия пакт.

40% от българите смятат, че ЕС има нужда от съществена промяна в начина си на функциониране, а 29% - от малка промяна. Само 7% от всички интервюирани са на мнение, че ЕС няма нужда от промяна.

На две равни части са разделени българите по въпроса дали ЕС трябва да се стреми към по-силна интеграция между различните страни-членки (35%) или трябва да се даде повече власт на националните държави (36%).

При проследяване на българския интерес към председателство ни на Съвета на ЕС,  е отчетено че в началото на председателството българите са имали по-сериозен интерес към него.  41% са на мнение, че България се справя с председателството на Съвета на ЕС, докато 19% са на обратното мнение, като и тук се забелязва определена динамика в сравнение с началото на годината без да води до структурни различия в мнението на българите.