Гледай
на живо

Нови правила за личните асистенти за хората с увреждания

Това ще бъде за сметка на други социални плащания

Нови правила за личните асистенти за хората с увреждания До момента 48 000 души с увреждания са поискали оценка според новите правила, 1200 от тях с цел да с... thumbnail text

До момента 48 000 души с увреждания са поискали оценка според новите правила, 1200 от тях с цел да се прецени нуждата от личен асистент, 314 оценки на нуждаещи се вече са готови.

Новият механизъм за предоставяне на лична помощ беше в основата на миналогодишните протести на майките. За да получат личен асистент, първо да се изготви индивидуална оценка на потребностите, в която се посочват и полагащите се на месец часове с личен асистент. След оценка на потребностите се подава заявление в общината.

Хората ще избират асистента си сами или съвместно с доставчика на услугата.

Всеки асистент ще получава минималното възнаграждение за страната през 2019-та. На сайта на общината ще бъде изнесен и публичен списък с кандидатите.

Услугата ще бъде за сметка на някои социални плащания, считано от септември тази година. С подаването на заявление хората се съгласяват да им бъде отнета част от месечната помощ за дете с увреждане, която се дава за асистент, а ако са възрастни – добавката за чужда помощ към пенсията. Това е така, тъй като не може да има двойно финансиране за една и съща услуга.

Качеството на услугата ще бъде контролирано от общински служители, което включва и проверки по домовете веднъж месечно. Общественото обсъждане на наредбата ще продължи до края на месеца, а от началото на юли ще могат да се подадат първите заявления.