Гледай
на живо

Новото в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Въвежда се ваучерна схема

Новото в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Семинар с цел популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20... thumbnail text

Семинар с цел популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 се проведе в курорта Боровец. Управляващият орган представи основните приоритети по програмата, както и обхвата и резултатите от нейното изпълнение.

Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев добави, че в момента се работи за намаляване на административната тежест. Тя ще бъде сведена до изискване на документи, които институциите сами да могат да добавят. Заместник-министърът на икономиката заяви, че иска да насърчи компаниите от малкия и средния бизнес да участват в програмата. Около 30% от нея работи в Северозападна България.

Новото в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е въвеждане на ваучерна схема, по която се предвижда финансовата подкрепа да бъде между 20 и 50 хил. лева. Тя ще е насочена към малки и средни фирми.

В Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 предстои и стартиране на три процедури за конкурентен подбор на проектни предложения.

Договореният ресурс по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е 53% от бюджета на цялата програма. В изпълнение са над 850 договора. Очакванията за 2018 година е да има равномерно и балансирано изплатени сертифицирани средства по всички приоритетни оси на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.