Гледай
на живо

Обсъжда се новият антикорупционен закон в парламента

Текстовете предвиждат изграждане на единен антикорупционен орган

Парламентът обсъжда на първо четене Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, внесен от Министерския съвет. Проектът беше представен в пленарна зала от вицепремиера Меглена Кунева.

Текстовете предвиждат изграждане на единен антикорупционен орган - Национално бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. То ще обедини функциите и правомощията на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и звеното в Сметната палата, отговарящо за проверките на имуществените декларации. Предвижда се бюрото да се ръководи от директор и четирима заместник-директори, които ще бъдат избирани от парламента и предложи между първо и второ четене на законопроекта да се формира работна група от депутати и експерти, които да предложат законови гаранции за независимостта на органа.

С текстовете се предлага разширяване на кръга от декларираните обстоятелства в единна декларация, обхващаща информацията за имущественото състояние на лицата и данни за възможен конфликт на интереси като подробно са уредени правилата за деклариране и проверката им. Предвижда се разширяване и на кръга на лицата, задължени да подават имуществени декларации и специалните правила за проверка на декларираното имущество и интереси на магистратите. В проекта е заложено изискването за проверка за почтеност на инспекторите като средство за гарантиране ефективността на антикорупционния орган. Предвидено е увеличаване на правомощията по отнемане на незаконно придобито имущество с цел преодоляване затрудненията до този момент при прилагане на процедурата по гражданската конфискация.

Проектът предвижда възможност за образуване на производство по сигнали и медийни публикации. Според вносителите стремежът е да се засили значимостта на сигналната функция на гражданите и медиите.