Гледай
на живо

От днес започва Страстната седмица

Християните почитат страданията на Иисус Христос

Започва Страстната седмица, която е последната от Великия пост и е посветена на страданията на спасителя Иисус Христос.

 

Значението на думата страстидва от старобългарски и означава „страдание“. Затова периодът от влизането на Иисус Христос в Йерусалим за Пасха до смъртта е наречен „страстна седмица“. Църквата определя всеки ден от тази седмица като велик и се отбелязва със специални богослужения. Тя символизира пътя на Христос към Голгота, както и изкупителното му дело на Кръста.

 

На Велики понеделник Божият син е влязал в Йерусалимския храм и го е намерил пълен с търговци. Превръщането на храма в тържище разгневило Месията, и в своя гняв той прекатурил масите им, а самите търговци изгонил. В Евангелието се разказва за проповедта на Иисус, която е изречена като проклятие от него над безплодната смокиня – символ на човешката душа.

 

На Велики вторник Христос проповядва в храма своите последни нравствени наставления, разказва за притчите на десетте девици, очакващи идването на Господ, както и притчата за талантите. Божият син прави пророчество и за съдбата на град Йерусалим.

 

Велика сряда е денят, в който се провежда Тайната вечеря на Божия син с Апостолите, по време на която той им споделя, че ще бъде предаден от един от тях. Тогава Юда отишъл при юдейските първенци и го предал за тридесет сребърника.

 

На Велики четвъртък е произнесена смъртната присъда върху Христос, която е потвърдена от Пилат Понтийски. Същата вечер след залез слънце, той е разпнат. На този ден се боядисват и яйцата, първото от които задължително е червено. С него жените мажат бузките на децата, за да са здрави.

 

Разпети петък е денят на великите страдания на Иисус. Той приел мирно съдбата си да бъде унижаван, бичуван, бит с плесници, накичен с венец от тръни на главата, принуден да носи тежкия кръст при изкачването на лобното си място. Разпънат е на Голгота между двама разбойници, където издъхва в мъки, а в този момент станало слънчево затъмнение и земетресение.

 

Велика събота е денят на погребението на Иисус Христос от майка му Света Богородица. Гробът му е запечатан, а пред него е поставена стража.

 

На Великден приключват страданията на Христос. Службата за Възкресението започва малко преди полунощ. Свещеникът изнася светлината и призовава вярващите да дойдат и вземат от незалязващата светлина, понеже Христос е възкръснал.