Гледай
на живо

Ще избират инвеститор за АЕЦ "Белене"

Държавата си запазва блокираща квота

Ще избират инвеститор за АЕЦ "Белене" В изпълнение на решения на Народното събрание от 7 юни 2018 г. и на Министерския съвет от 29 юни 201... thumbnail text

В изпълнение на решения на Народното събрание от 7 юни 2018 г. и на Министерския съвет от 29 юни 2018 г. "Национална електрическа компания" ЕАД отправя покана за избор на стратегически инвеститор за изграждане на АЕЦ "Белене".

В поканата се дава възможност и за заявяване на интерес за придобиване на миноритарно участие в бъдещата проекта компания, както и/или за закупуване на електрическа енергия от бъдещата електроцентрала.

България ще участва в проектната компания, екплоатираща АЕЦ „Белене“, с апортна вноска на активите, включително – с лицензираната площадка, наличното оборудване, издадените решения, разрешение, лицензии и други документи, свързани с проекта. В процедурата са заложени редица условия с цел максимална защита на имуществения интерес на българската страна.

Българската държава чрез НЕК ЕАД си запазва правото на блокираща квота при вземането на решения по определени въпроси от компетентността на общото събрание на акционерите в проектната компания.

Предвижда се изграждането на централата да се реализира на пазарен принцип, без сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия от държавата и предоставяне на държавни гаранции.

Срокът за получаване на заявления за участие е до 90-ия ден, считано от датата на публикуване на поканата в Официален вестник на Европейския съюз.