Гледай
на живо

Парламентът прие първия от законите за хората с увреждания

Въведоха работна квота за назначаване на хора

Окончателно депутатите приеха Закона за хората с увреждания. Утре предстои второто гласуване на Закона за личната помощ. Третият закон за хората с увреждания е този за социалните услуги.

Със Закона за хората с увреждания беше създаден Съвет, който да наблюдава прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Народните представители решиха Националният съвет за хората с увреждания да се ръководи от вицепремиер, каквото беше искането на майките на деца с увреждания.

Хората с увреждания ще имат право на финансова помощ за медицински изделия, за балнеолечение или рехабилитация. На децата и учениците с увреждания ще се предоставя подкрепа за развитие в системата на образованието.

Хората с увреждания над 18 години ще получават финансова подкрепа, обвързана с линията на бедност. Досега помощта се получаваше на база гарантиран минимален доход.

При от 71 до 90% увреждане - 15% от линията на бедност. При над 90% увреждане - 25% от линията на бедност. При над 90% увреждане с чужда помощ и получаване на пенсия за инвалидност поради заболяване или трудова злополука - 30% от линията на бедност. При над 90% увреждане с чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност - 57% от линията на бедност.

Със закона се въвежда работна квота за назначаване на работници и служители с трайни увреждания. Работодатели с 50 до 99 работници трябва да назначат едно лице с увреждане. Работодатели със 100 и над 100 работници- две лица на сто от състава. Глоба от 1000 до 2000 лева ще се налага на работодателите, неизпълнили квотите за назначаване на хора с увреждания.

Валери Симеонов се възпротиви на това решение и коментира, че не може да приеме да налагаме на бизнеса да спазва Закона за хората с увреждания с квоти и санкции.

Мисля, че отношението на Народното събрание и народните представители към бизнеса трябва да бъде по-скоро отношение на партньорство, на осигуряване на съдействие, на нормални условия за работа, а не репресии, санкции и принуда“, заяви той. От НФСБ предлагат квотите за работодателите за наемане на хора с увреждания да отпаднат.

От 1 януари 2021 година досегашната Агенция за хората с увреждания към социалния министър се преобразува в Държавна агенция към Министерски съвет. До 31 март 2019 година Министерски съвет трябва да приеме Правилник за прилагането на Закона за хората с увреждания.