Гледай
на живо

Подписаха правилата за командироване на работници в ЕС

Заетите лица в Евросъюза ще получават еднакво заплащане

Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС, и Антонио Таяни, председател на Европейския парламент, подписаха днес актуализираните правила за командироване на работници, договорени от Българското председателство по време на неговия мандат.  След като влязат в сила, новите правила ще гарантират заетите лица в целия Европейски съюз да получават еднакво заплащане за положения от тях труд, като по този начин ще установят правилния баланс между интереса на трудещите се и бизнеса. Срокът за транспониране и датата на прилагане ще бъдат две години след влизане в сила на Директивата.

 „Новите правила целят да отговорят на новите икономически условия и състояние на пазара на труда, като се гарантира законодателството ни да е съобразено с реалностите на днешния и утрешния ден, придвижвайки напред социалното измерение на Европейския съюз и изпълнявайки указанията на лидерите от ЕС в социалната сфера”, каза след церемонията министър Лиляна Павлова.

Тя подчерта, че след като се приемат, тези актове ще дадат нови и по-ефективни права на гражданите, като по този начин се поставят основите на Европейския стълб на социалните права. 

Днес  министър Павлова и председателят на ЕП Таяни подписаха още два законодателни акта, които бяха финализирани по време на Българското председателство – за проверка за пропорционалност преди приемане на ново регулиране за професиите и за мониторинг и докладване на емисии на CO2 и разхода на гориво от нови тежкотоварни превозни средства.