Гледай
на живо

Подсъдими и обвиняеми могат да стават митничари

Единодушно реши Констуитуционнят съд

Единодушно конституционният съд (КС) е обявил за противоконституционна забраната в Закона за митниците, според която обвиняеми или подсъдими за умишлени престъпления от общ характер не могат да бъдат митнически служители.

Решението на съда обяви заместник-председателят на парламента Емил Христов в началото на днешното пленарно заседание.

Забраната бе прокарана от депутатите през месец ноември миналата година чрез преходна разпоредба в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Според Конституционния съд престижът на държавната служба е важна ценност, но той може да се защитава и без такива ограничения на основни конституционни права.