Гледай
на живо

Положително е отношението на българите към ЕС

Най-позитивният глас е сред младите

Положително е отношението на българите към ЕС Българите остават с подчертано положително отношение към ЕС. Свободното пътуване и еврофондовете са ... thumbnail text

Българите остават с подчертано положително отношение към ЕС. Свободното пътуване и еврофондовете са основните позитиви от членството на България в ЕС, това сочат данни от редовното проучване на изследователски център „Тренд“.

62% от всички български граждани имат положително отношение към Евросъюза срещу 18%, които изразяват отрицателно.

Сред най-младите (18 – 29 г.) се регистрират най-позитивните нагласи, като 80% от тях декларират положително отношение , а едва 6% споделят отрицателното си мнение.

Сред най-възрастните позициите са доста по-сближени – 39% положително срещу 31% отрицателно.

За 58% от всички анкетирани ролята на българските депутати и Европейския парламент е важна.