Гледай
на живо

Правителството заседава за допълнителни пари за общините

Обсъжда и промени в платежните услуги и системи

Очаква се на заседанието си днес Министерски съвет да одобри допълнителни плащания по бюджетите на общините за тази година.
Парите са за възнаграждения за постигнати резултати на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и центрове за специална образователна помощ.
Министрите ще предложат на Парламента да ратифицира споразумение за преглед на инвестиционната политика на страната ни между България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Правителството ще обсъжда и промени в закона за платежните услуги и платежните системи.