Гледай
на живо

Приет е нов антикорупционен закон

Членовете ще преминават проверка за почтеност

Парламентът прие на второ четене всички текстове от новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Със закона се създава единен антикорупционен орган - Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която ще контролира лицата, заемащи висши публични длъжности. Ръководството на комисията ще бъде избирано от Народното събрание. Комисията няма да разглежда анонимни сигнали.

Членовете ще преминават проверка за почтеност. Тя има за цел да установи, че проверяваното лице изпълнява правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото.