Гледай
на живо

Прокуратура проверява незаконен добив на инертни материали в Пазарджико

Има множество данни за нарушения извършени от фирмата ЕКО ХИДРО 90

Антикорупционният фонд сезира прокуратурата на България за незаконен добив на подземни богатства в областта „конаговски чал“.

Тя се намира в землищата на селата Дебръщица и Алеко Константиново, община Пазарджик.

Екипът на АКФ направи проверка на място и на база резултатите от нея изпрати сигнал до Министерство на енергетиката.

Фондът е констатирал, че на терен, че в близост до находището „Конаговски чал“ има временна постройка и телена ограда и надпис „Частна собственост“. Ясно се вижда и нарушен терен на масива, който според енергийното ведомство е обект на незаконен добив на подземни богатства.

Източници на АКФ твърдят, че „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД разполага с разрешително за взривни работи в района от Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция" - КОС, защото е декларирало, че планира да изгради промишлена постройка – хале там. Екипът ни обаче не се натъкна на строителни работи в този парцел. За сметка на това жители на района свидетелстват за взривни работи и товарене на инертни материали от околните населени места. Фондът разполага и с фотографии на случващото се.

В отговор до АКФ по посочения по-горе сигнал насочен към Министерството на енергетиката съобщават, че дейността на фирмата „Еко-Хидро-90“ ООД в „Конаговски чал“ е била предмет на проверка, извършена от служителите на ведомството на 21.03.2018г. Министерството е установило, че мястото, на което се намира хидравличен верижен багер, с който се извършва товарене на скална маса, попада в границите на находище „Конаговски чал“. По време на проверката, на управителя на „Еко-Хидро-90“ ООД е съставен констативен протокол и му е указано незабавно да прекрати незаконната дейност. В писмото от Министерство на енергетиката се твърди, че ведомството вече е предприело действия по налагане на административно наказание съгласно Закона за подземните богатства. 

АКФ напомня, че с промените в НК от края на 2017 г. е създаден нов чл. 240а. Според него извършването на добив на подземни богатства без предоставена концесия е не само законово нарушение, за което следва да се наложи административно наказание, а и престъпление. Наказателна отговорност носи и лицето, което държи, съхранява, транспортира, преработва или отчуждава незаконно добити подземни богатства.

Видно от отговора на енергийното ведомство е, че при извършената проверка на 21.03.2018 г. в находището „Конаговски чал“ се установява незаконен добив на подземни богатства, а на управителя на „Еко-Хидро-90“ ООД е указано да го преустанови незабавно. Към момента на установяване на нарушението промените в НК вече са влезли в сила. Затова правният екип на АКФ сезира и държавното обвинение по случая.