Гледай
на живо

Прокуратурата откри нарушения в отдаването на общински жилища

Установени са наредности в 175 нормативни акта

Прокуратурата откри нарушения в отдаването на общински жилища Върховната административна прокуратура (ВАП) откри десетки нарушения в наредбите, приети от общински... thumbnail text
Върховната административна прокуратура (ВАП) откри десетки нарушения в наредбите, приети от общинските съвети, във връзка с отдаването под наем и продажбата на общински жилища. В хода на проверката са установени 175 наредби с допуснати различни нарушения.
 
Някой от случаите са свързани с отдаване на общински жилища на кметове, заместник-кметове и кметски наместници. Съгласно закона обаче в такива домове следва да живеят семейства с остри социални или здравословни проблеми и такива, чиито жилищата са станали негодни за обитаване. 
 
 В нарушение на закона е признато право за кандидатстване за настаняване под наем в резервните общински жилища на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени от общината до предаване на отстъпения им в обезщетение жилищен имот. 
 
При проверките са констатирани разпоредби, с които се задължават кметовете да внасят предложения в общински съвети за промяна на предназначението на жилища, когато определени лица желаят да ги закупят и са изпълнени други условия, установени в местни наредби. По силата на закона обаче промяната на предназначението се извършва според потребностите на общината, а не според желанието на даден човек да придобие определено жилище.
 
Установени са и разпоредби, с които се дава възможност кметове да овластяват други лица за издаване на наказателни постановления, като по този начин се създава вероятност в крайна сметка нарушители да не понесат отговорност.
 
Нарушения, с които са въведени ограничения в противоречие с Конституцията и законите, са установени в 175 подзаконови актове, сред които действащите наредби в над 30 общини. Сред тях са София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и други.
 
Във връзка с образуваните преписки са подадени 156 протести до административните съдилища, като към момента от тях 22 са образуваните уважени, а по останалите продължават административните производства.
Проверката на ВАП продължава.