Гледай
на живо

Промени в съдържанието на биодизел в горивата от септември

Кабинетът одобри проекта

Промени в съдържанието на биодизел в горивата от септември От 1 септември 2018г. се въвеждат промени, свързани с горивата от нефтен произход в транспорта. Спор... thumbnail text

От 1 септември 2018г. се въвеждат промени, свързани с горивата от нефтен произход в транспорта. Според новите изисквания те трябва да съдържат минимум 6% биодизел, от които 1% биогориво от ново поколение. Това е регламентирано в одобрен от кабинета проект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници.

Благодарение на промените ще се съдейства за изпълнение на националната цел за потребление на биогорива от ново поколение (произведени от отпадъци и остатъци – слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци).

В изпълнение на изискванията на европейска директива България е представила в Европейската комисия национална цел за потребление на биогорива от ново поколение в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергия от възобновяеми източници във всички видове транспорт. Целта трябва да бъде постигната до 2020 г.

С промените в законопроекта се предлагат критерии за устойчивост при използване на биогорива.

Освен това се въвежда изискване за откриване и проследяване на суровините за производство и самите биогорива по цялата верига на стойността. По този начин ще се предотврати умишленото им модифициране или превръщане в отпадъци, така че да попаднат в обхвата на суровините за производство на биогорива от ново поколение. При установяване на нарушения ще бъде уведомявана ЕК.