Гледай
на живо

Промяна в закона за детските помощи

При пет неизвинени отсъствия надбавките ще бъдат спирани за 1 година

Промяна в закона за детските помощи Според новите правила, при три дни отсъствия на детето от задължителна предучилищна група и пет неиз... thumbnail text

Според новите правила, при три дни отсъствия на детето от задължителна предучилищна група и пет неизвинени отсъствия на ученика в рамките на един месец, социалните помощи ще бъдат спирани за срок от една година.

 Предложението е внесено от парламентарната група на ГЕРБ и беше прието на второ четене в Парламента.

 Спрените социални помощи ще бъдат усвоени от съответното учебно заведение или детска градина. По преценка на институцията те ще се използват за закупуване на пособия и материали.

„С промените в месечните помощи не отнемаме пари от децата, а правим така, че дори и родителите да са безотговорни, средствата да отиват за детските нужди“, заяви народният представител Милена Дамянова.

 Промяна ще има и в еднократната финансова помощ за първокласниците. Тя ще бъде изплащана на два пъти – като две равни суми в началото на двата срока, а не както досега - наведнъж в началото на първия срок.

Предложение има и от „Обединените патриоти“ относно безработните лица в трудоспособна възраст, които са регистрирани в бюрото по труда. За да получават месечни социални помощи, те ще бъдат подлагани на ежегодна оценка от служител на Агенцията за социално подпомагане по критерии. Ще бъдат поставяни и задачи за повишаване на грамотността и трудовата квалификация. При поставяне на две последователни отрицателни оценки, помощите на лицето ще бъдат намалявани с 50% в срок от една година. Изключение ще бъдат жените в майчинство и хората с увреждания.