Гледай
на живо

Путин назова мерки за борба с тероризма

Засилването на доверието между страните е една от тях

Необходимо е да се засили доверието между страните, за да се разработят механизми за справяне с терористите, се казва в приветствена телеграма от руския президент Владимир Путин на участниците в срещата на ръководителите на специалните служби, агенциите за сигурност и правоприлагащите органи.

Текстът на телеграмата при откриването на срещата бе прочетено от директора на ФСБ Александър Бортиков.

"Виждаме, че международните терористични организации се опитват да станат по-активни, включително и в глобалното информационно пространство, и поради това се увеличават изискванията към работата на специалните служби и правоприлагащите органи. Необходимостта от консолидиране на усилията за противодействие на възникващите предизвикателства и заплахи за сигурността се увеличава значително", посочва руския президент. Той отбелязва, че сред приоритетите на работата на силите за сигурност е създаването на ефективна система за потушаване на терористи, неутрализиране на техните лидери и най-опасните членове, включително трансграничните движения. В телеграмата на президента се подчертава значението на постоянното повишаване на ефективността на обмена на информация и разработването на механизми за подтискане на източниците и каналите за хранене на терористични структури.

"За решаването на такива сериозни задачи е необходимо да се засили доверието между държавите, да се увеличи отговорността за действията им и прозрачността на намеренията, което значително ще повиши потенциала на международното антитерористично сътрудничество, предотвратявайки рисковете от неразбиране в работата на държавите в тази област, например чрез модерни телекомуникационни технологии”, поше още в телеграмата.