Гледай
на живо

Раздават харна на социално слаби в София

Първи ще получат помощта в Панчарево и Нови Искър

Жителите на общините Панчарево и Нови Искър са сред първите, които ще получат  помощ във вид на  безплатни пакети с храна в рамките на стартиралата днес кампания на столичната организация на БЧК.
 
 
Включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане по програмата са следните категории граждани: 
 
-лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016г.; 
 
-майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.; 
 
-лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.; 
 
-лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.; 
 
-лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.;
 
-лица с установени 90 %трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.; 
 
-лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г. 
 
Всеки, включен в програмата ще получи 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: лютеница - 0,500 кг; доматено пюре - 0,400 кг; грах-зелен стерилизиран - 0,800 кг; рибни консерви - 0,160 кг; леща - 1 кг; пчелен мед - 0,500 кг; бисквити - 0,200 кг.