Гледай
на живо

Ректорът, обвинен в плагиатство, отива на прокурор

Министерство на образованието е дало случая на прокуратурата

Ректорът на Техническия университет във Варна проф. Росен Василев е преписал 90% от дисертацията си за най-високата степен – доктор на науките. Комисия от образователното министерство е установила злоупотребата, но професорът не може да бъде наказан, защото по закон именно ректорът санкционира плагиатство.

Министерството на образованието е дало случая с ректора на ТУ-Варна на прокуратурата, тъй като въпросният проф. Василев отказва да реагира по казуса с преписаната от него дисертация.

Процедурата с присъждането на научната степен на проф. Василев бе завършена, въпреки решението на просветния министър тя да бъде спряна. Въпросът е разгледан от етична комисия, която не вижда проблем, така счита и ректорът, който трябва по правилник да накаже себе си за плагиатството. Такова е мнението и на председателя на научното жури. Те считат казусът за приключен.

Припомняме, че ректорът на ТУ – Варна трябваше да защити дисертация и да получи научната степен доктор на науките. Предшественикът му и друг бивш преподавател обаче го обвиниха, че е преписал цялата научна работа – от докторанти и чужд източник.

„Законът повелява, че директорът, който управлява тази институция и където се установи, че има такива случаи на взаимстване на текстове, тоест плагиатстване, той трябва да приложи силата на закона и да уволни съответния нарушител”, напомня бившият ректор на ТУ – Вaрна проф. Овид Фахри.
Понеже в този случай ректорът би трябвало да накаже себе си за плагиатство, двамата преподаватели се обръщат към министъра на образованието.