Гледай
на живо

Президентът: Само радикална промяна ще ни извади от блатото

Радев се срещна със студенти в Пловдивския университет

В България е необходима политическа среда, която да осигури широка, реална и ефективна представителност на гражданите в управлението и да не допуска безконтролност при упражняването на властта. Ускореното икономическо и социално развитие на страната няма как да се случи, без да бъде решен проблемът за субектността на властта и кой я упражнява. В институциите трябва да влязат високообразованите и достойните, а не послушните. Това заяви президентът Румен Радев на среща на тема „Ценности, лидерство и образование в демократичното общество“ със студенти в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

По думите на президента днес обществото ни има проблем не само с користта, но и с опростачването на политическия живот, които ни връщат назад в икономическото и социално развитие, покваряват обществения морал и ни отдалечават от цивилизования свят и надеждата за изграждане на просветено, справедливо, съпричастно и проспериращо общество.

Президентът призова младите хора да се развиват като добри специалисти, но и да отстояват своята активна гражданска позиция.

Той посочи още, че по редица ключови показатели – доходи, социално неравенство, престъпност, корупция, агресия, смъртност, свобода на словото и качество на живот, България се нарежда до страните от Субсахарска Африка и все по-трудно се вписва в „европейския пейзаж“.

Румен Радев подчерта, че големите въпроси пред обществото ни остават: Защо сме бедни и изоставащи, с растящи неравенства?; Защо нашите модели са нискоефективни?; Защо не прилагаме очевидно добри модели, които в други страни дават определен положителен резултат?

Държавният глава отново припомни, че в страни с приобщаващи политически и икономически институции има прогрес и просперитет, основан на конкурентоспособност, а силната централизирана държава провежда ефективни данъчни политики, отстоява правата и собствеността на гражданите и гарантира техните свободи и сигурност.

Обратен ефект по думите на президента произвежда т.нар. ексклузивен модел на управление, неглижиращ гражданското общество и създаващ държава, която не може да защити правата, собствеността и бизнеса на гражданите и да гарантира тяхната сигурност.

Държавният глава посочи, че досегашният ни опит показва достатъчно убедително, че без промяна на политическата ситуация, не може да се постигне желаната промяна в икономиката и разрешаване на проблемите с върховенството на закона, несправедливостта, бедността, престъпността и корупцията. „Радикалната промяна е единственият изход от блатото, в което сме заседнали от години”, категоричен беше президенът Радев.