Гледай
на живо

Само 29 партии от 131 са подали финансовите си отчети за 2018-а

Строги санкции за неподадени в срок документи

Само 29 партии от 131 предадоха финансовите си отчети

  • Строги санкции за неподадени в срок документи

     

    Само 29 от регистрираните в България 131 политически партии са представили финансовите си отчети за 2018 г.

    Междувременно часовникът цъка не в тяхна полза, тъй като на 31 март изтича последният срок за подаване на съответната документация.

Съгласно Закона за политическите партии, годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията към формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

На неподалите в срок или изобщо непредставилите финансовия си отчет партии ще се налагат строги санкции.

Първата от тях е имуществена – глоба в размер от 5000 до 10 000 лв.

Втората е загубване правото на държавна субсидия до следващите парламентарни избори.

Третата е възможността Софийският градски съд да постнови разпускане на политическата партия, когато финансови отчети не са постъпвали в Сметната палата за две последователни години.