Гледай
на живо
Vox Populi

Самоубийствата в България намаляват

Сочат данни на Евростат

През 2016 г. в България са регистрирани приблизително 2 самоубийства на 100 000 смъртни случая.

И тази цифра намалява. Така през 2002 г. този показател надвишава 3 самоубийства на 100 000 а през 2015 г. - 1,38 на 100 000 смъртни случая.

През 2016 г. България е на 8-мо място сред страните от ЕС по брой самоубийства на глава от населението.

Лидери по този въпрос бяха балтийските страни, а на последните места бяха Великобритания, Люксембург и Дания.

От общо 5,1 милиона души от ЕС, починали през 2016 г., 3500 души са се самоубили през 2016 г., или 0,6 на 100 000 от населението, и това е два пъти по-малко в сравнение с 2002 г.